Hvordan bruke røykmaskin?

Røyk maskin manual

Røykmaskinen er veldig lett i bruk, liten og kompakt. Det første som bør gjøres er å ta ned røykvarslere, om de er koblet opp til alarmsentral må det gi beskjed til de når den skal brukes. Så er det viktig at den står rett og at den ikke er innestengt med ting rundt grunnet at den kan bli veldig varm. Og det er viktig at det er nok røykvæske i den til en hver tid. Så er det bare til å koble den til strøm og koble i kontroll ledningen. Når alt er klart, er det bare til å vente på at maskinen er varmet opp (Knappen på kontrollen blir rød). Så er det bare til å fylle opp rommet med røyk og ha full fest!