Hvordan bruke Braincooler V-AIR slush maskin?

Braincooler  V-AIR slush maskin 

Vi anbefaler å se leverandøren vår sine instruksjons videoer for bruk av maskinen. Dette er Laguna produkter sine videoer, ikke Den Beste Fest sine videoer. 

Lenke til Laguna produkter: Opplærings videoer