Hvordan bruke sukkerspinn maskin?

Brukerveiledning 

Maskinen er vennlig enkel i bruk, pass på at bollen er godt satt på maskinen. Den har 4 kontakt punkt, plexi toppen settes på maskinen og viktig åpningen er på samme sted som kontroll panelet. For å starte maskinen er det kun to kontroller, en på knapp for spinnehodet og en for temperatur. Når sukkeret er tatt oppi spinnehodet, trykk på på-knappen og snurr temperatur hjulet til voltmoteret står på ca 190. Prøv gjerne ut litt forskjellige temperaturer.